Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/plugins/fastwp-redux-borano-extension/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
40-lecie Łodzi Kaliskiej – Łódź Kaliska

Festiwal Łodzi Kaliskiej

 

 

Łódź Kaliska – Jubileusz 40-lecia

Łódź Kaliska – Parada wieszczów

Noc Muzeów 2019 w Łódź Kaliska Muzzeum

Nie daj się ciągnąć na siłę!
Tej nocy masz niepowtarzalną szansę!
Na chwilę przed uroczystymi obchodami 40-lecia grupy, możesz obejrzeć nasze prace w historycznych salach
Muzzeum Łodzi Kaliskiej, salach, gdzie niebawem odbędzie się sławetne jubileuszowe Sympozjum!
Dodatkowym bonusem będzie gratisowe zwiedzanie dwóch toalet!

Toalety „Czysta sztuka” Łodzi Kaliskiej do zobaczenia także w Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36

Za gwarantowane wrażenia nie ponosimy całkowitej odpowiedzialności!

Gdzie? przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi

We wrześniu 1979 roku

W miejscowości Darłówko (woj. Koszalińskie) na plaży, a czasem w nieskończenie przeznaczanym do remontu hotelu Bryza kilku młodzieńców, kochających fotografię i wolność w jednej chwili postanowiło działać wspólnie na polu sztuki. Tak powstała Łódź Kaliska czyli (wówczas) Janiak, Koba, Kwietniewski, Rzepecki, Świetlik, Wielogórski. 

Nie każdy wie, a niektóry jak wie, to się nie przyznaje, że wyżej wymienieni w owej przełomowej chwili zostali karnie usunięci z Fotograficznego Pleneru Młodych organizowanego przez Federację Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce „za niewłaściwe zachowanie”. Gdyby nie zdarzyło się to wykluczenie, prawdopodobnie nie byłoby okazji do wspólnego spotkania teraz. Nie byłoby też Łodzi Kaliskiej – formacji kochanej przez jednych, znienawidzonej przez innych, ale niewymazywalnej już z historii polskiej sztuki współczesnej.

Tradycyjnie, lekko przewrotnie ciśnie się na usta pytanie, ileż ciągów zdarzeń, zjawisk społecznych, inicjacji brzemiennych w skutki zaistniało w wyniku wyrzucenia, usunięcia, wyproszenia kogoś z czegoś.

 
Czy sama energia wyrzucenia jest inicjująca?
Czy znalezienie się nagle w sytuacji bez obowiązujących dotychczas reguł, recept i obyczajów wyzwala twórczą konieczność stworzenia nowych?
Czy „nowe otwarcie” to wybór, czy konieczność?
Czy „coś” i tak narodziłoby się w procesie mniej progowym?
Czy odejście, zmiana definicji, rezygnacja jest przyczyną, czy skutkiem?
Czy powoduje szybszy rozwój, czy tylko niszczy wszechpotężną w nieuniknionym spokoju ewolucję?

 

Historia sztuki i w ogóle historia kobiet i mężczyzn pełna jest rozłamów i rozstań. Jaka jest ich rola? Być może to tylko bałagan zrodzony przez niecierpliwość? Od wypędzenia z biblijnego Raju poprzez wyjście z Egiptu Mojżesza z grupą osób, ucieczkę z Betlejem po opisane wyżej wypadki w Darłówku – woj. Koszalińskie bezustannie jesteśmy świadkami wykluczeń stających się początkiem.

Błogosławione skutki wykluczenia

Sympozjum sprowokowane 40. rocznicą powstania Łodzi Kaliskiej Muzzeum – grupy twórczej

Pragniemy Państwa zaprosić do wymiany poglądów

Ma ona przyjąć formę TOTALNEGO OPEN CALL’U.
Będzie on poprzedzony referatami zamówionymi u zacnych luminarzy. Osią treściową wszystkiego będzie problematyka zarysowana wyżej. Oczywiście byłoby cudownie, gdyby referaty odnosiły się do jubilata, ale nie jest to warunkiem absolutnym.

Warto jednak zauważyć, że rozstrzygnięć których autorów zaprosimy do udziału w sympozjum będzie dokonywała grupa osób bardzo silnie zaprzyjaźniona z Łodzią Kaliską.

Jak wszystko w działalności Łodzi Kaliskiej, SYMPOZJUM JEST DZIEŁEM SZTUKI. Dopuszczamy rozmaite formy wypowiedzi pod warunkiem nieprzekroczenia 20 minut czasu jej trwania. Mogą być to formy tradycyjne jak referat, klasyczne jak opera, współczesne jak performance, lomicja lub utarczka słowna, lub futurystyczne jak np. interaktywne doświadczenie audiowizualne.


Opieka naukowa:Prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska (Intytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UŁ), Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Instytut Kultury Współczesnej, UŁ), Prof. Marek Janiak (Politechnika Łódzka, Łódź Kaliska Muzzeum)

Informacje organizacyjne:

  • Sympozjum odbędzie się na trzech piętrach legendarnego pubu Łódź Kaliska, oplecionego dla potrzeb przedsięwzięcia pajęczyną instalacji audio-wideo-multireal.
  • Całość wydarzenia będzie rejestrowana i zostanie uwieczniona w wydawnictwie posympozjalnym.
  • W trakcie sympozjum będzie można otrzymać (dla tych co piersi – nieodpłatnie) książki i druki ulotne z całego 40-letniego okresu działalności grupy. – Udział jest nieodpłatny, ale ilość miejsc jest limitowana.
  • O zakwalifikowaniu decyduje jakość zgłoszenia i znajomości.

Terminaż:

do 30.05.2019 – przyjmowanie zgłoszeń
14.06.2019 – informacja o zakwalifikowaniu zgłoszenia
do 1.09.2019 – termin nadsyłania pełnych tekstów i innych materiałów do wydawnictwa27.09.2019 – sympozjum, Pub Łódź Kaliska, Piotrkowska 102, Łódź
grudzień 2019 – wydawnictwo posympozjalne

Festiwal Łodzi Kaliskiej

Sympozjum Błogosławione skutki wykluczenia jest częścią Festiwalu Łodzi Kaliskiej, którego składnikami są:

06.06.2019 – wernisaż wystawy Parada Wieszczów Łodzi Kaliskiej w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi (Ośrodek Propagandy Sztuki, Park im. H. Sienkiewicza w Łodzi),
27.06.2019 – z cyklu Spotkania na antresoli edycja specjalna poświęcona archiwum Łodzi Kaliskiej w zasobach Biblioteki Muzeum Sztuki w Łodzi.
26.09.2019 – wernisaże otwierające wystawy Łodzi Kaliskiej w galeriach w Łodzi: Galeria Wschodnia, Galeria FF, Salon Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
28.09.2019 – przegląd filmów Łodzi Kaliskiej w Kinie Charlie w Łodzi (ul. Piotrkowska 203/205, Łódź),
28.09.2019 – monstrualne przyjęcie urodzinowe w pubie Łódź Kaliska, ul. Piotrkowska 102, Łódź.


Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: 40lat@lodzkaliska.pl
z załącznikiem w formacie doc., docx., lub PDF do dnia 30.05.2019 roku. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny, adres e-mail, kilka zdań o sobie, opis wystąpienia (w przypadku referatów abstrakt max. 1000 znaków), oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszeń na sympozjum naukowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.