Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/plugins/fastwp-redux-borano-extension/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
MUZZEUM ŁÓDŹ KALISKA – Łódź Kaliska

muzzeum Łódź Kaliska 1987-2002

Co nieco o... Muzzeum Łódź Kaliska

Pan Bronisław Podgarbi
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi

 

I. Jako pracownik Muzeum Łódź Kaliska działając w oparciu o Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a szczególnie o Art.10. 1 i 2, uprzejmie proszę o wpisanie do rejestru zabytków ruchomych Grupy Twórczej Łódź Kaliska składającej się z (w kolejności alfabetycznej):

Marek Janiak (1955)
Andrzej Kwietniewski (1949)
Adam Rzepecki (1950)
Andrzej Świetlik (1952)
Andrzej Wielogórski (1952)
w.w. Grupa powstała w 1979, ale powstanie elementów składowych można datować znacznie wcześniej (ok. 20/30 lat; daty powstania w nawiasach)

II. Jednak nie wiek ani czas powstania skłonił mnie do wystąpienia z tytułową inicjatywą, lecz inne, niezwykle istotne powody:

a)  dosyć lichy już stan kandydata
b)  jego niepowtarzalność, wyjątkowość i znaczenie dla kultury narodowej
III. Wpisanie do rejestru zabytków jest niezwykle istotne, bowiem daje nadzieję na:

a) […] zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań [Dz.U. 2003r., nr 162, Art. 3. 6]; 118 Łódź, 18.01.2004 Muzeum Łódź Kaliska Wiceprezes Zarządu Marek Janiak (na marginesie dodam, że dokumentowanie trwa od 1979 r.)

b)  prace restauratorskie — działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; [Dz.U. 2003r., nr 162,

Art. 3. 7]
c)  badania konserwatorskie — działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; [Dz.U. 2003r., nr 162, Art. 3. 9] (czyli: badania okresowe, przyjmowanie witamin, prześwietlenia, EKG)
d)  udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; [Dz.U. 2003r., nr 162, Art.4. 3]
e)  prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich […]; [Dz.U. 2003r., nr 162, Art. 5. 2] (czyli: masaże, kremy, depilacje, manicure oraz regularny fryzjer, bony żywieniowe, dodatek krawiecki i szewski)
f)  zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; [Dz.U. 2003r., nr 162, Art. 5. 3] (dodatek mieszkaniowy)
IV. Prośbę uzasadniam nienajlepszym stanem kolegów oraz moim. Powoduje mną troska o zasoby narodowe kultury polskiej, które trzeba ratować póki czas.

Z wyrazami szacunku, Marek Janiak

*Tuż przed gestem wpisania Grupy Twórczej Łódź Kaliska do rejestru zabytków ruchomych, Pan Bronisław Podgarbi został odwołany ze stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, co odroczyło w czasie całą inicjatywę aż do dnia 29.07.2009 r., kiedy ponownie złożono wniosek do rozpatrzenia przez Wojciecha Szygendowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony nad Zabytkami.