Stefan i majonez (2010)

Koncepcja projektu zbudowana jest w oparciu o zestawienie dwóch symboli Kielc, pochodzących z odległych od siebie epok i dziedzin: Stefana Żeromskiego i majonezu kieleckiego. Motywy te, żartobliwie ze sobą zderzone i przeplatane, stroną wizualną nawiązują do pop-artu i Andy Warhola – do jego puszki zupy Campbell i zmultiplikowanych portretów gwiazd popkultury.